//Muzyka: Grzegorz Pikuliński.

//Bibliografia:

  • S. Barańczak, Polska powieść milicyjna. Dominacja funkcji perswazyjnej a problemy gatunkowe [w:] W kręgu literatury polski ludowej, pod red. Mariana Stępnia, Kraków 1975,
  • K. Irzykowski, Uświadomienie powieści kryminalnej [w:] Tegoż, Pisma rozproszone 1932-1935, oprac. Janina Bahr, Kraków 1999.
  • T. Bielak, Proza Macieja Słomczyńskiego (Joe Alexa), Katowice 2008,
  • A. Martuszewska, Powieść kryminalna [w:] Słownik kultury popularnej, Wrocław 1997,

//Obrazek wyróżniający: francois schnell / Podcasts anywhere anytime (CC BY 2.0)

//Podcast można odsłuchać na Soundcloud lub pobrać.