Tag andrzej zimniak

Pornograficzne science fiction

Władcy Świtu / Andrzej Zimniak / Wydawnictwo Rebis

Zacznę do tego, co było dobre. Przede wszystkim na uwagę zasługuje troska autora o odpowiednie dostosowanie języka. Bohater, Shoza Fogh, opuszcza habitat Valios i przenosi się na planetę Ortus. Tam trafia do społeczeństwa całkowicie odrębnego od tego, które znane było…