Literat przegląda Internet #10

Literat przegląda Internet #10

Premiera dodatku do Guild Wars 2 znacznie spowolniła moje prace. Wszystkie. Mam sporo zaległości w czytaniu Internetu, co za chwilę zamierzam zmienić. Aktywnie działam nad powrotem do wcześniejszej formy, mam nadzieję, że tym razem nie wydarzy się nic rozpraszającego. Dzisiejszy dzień zacząłem od tekstu na temat pewnego niebezpieczeństwa. Klasa średnia się kruczy, co mam dotkliwe…