Tag james gunn

Zniewoleni przez maszynę

A Ghost In The Machine / Michael Shaheen (CC BY-NC-ND 2.0)

Ostatnio czuję wyraźny pociąg do fantastyki naukowej, która realizuje pesymistyczną wizję świata. Być może, po raz kolejny, czuję się zmęczony wszechobecnym technologicznym optymizmem. Miałem szczęście w swoich poszukiwaniach i trafiłem na tekst Maszyna staje Edwarda Morgana Forstera. To opowiadanie znajduje…