Literat przegląda Internet #22

Literat przegląda Internet #22

Piątek to początek weekendu, ale także dzień słuchania Listy Przebojów Programu Trzeciego. Audycja zaczyna się o 19.00, więc osoby grające w Division mają jeszcze trochę czasu. Ja spędziłem ostatnie dwa tygodnie w lochu i dopiero niedawno z niego wypełzłem. Od razu dostałem w głowę Komitetem Obrony Demokracji. Tym razem znalazłem tekst opisujący nieunikniony koniec tej…