Tag literaturoznawstwo

Cybertekst: Literaturoznawstwo wiecznie żywe!

Akurat tę cechę hipertekstu poddaje w wątpliwość Espen Aarseth w swojej książce „Cybertekst. Spojrzenia na literaturę ergodyczną”. Każe odbiorcy zastanowić się nad koncepcją wielolinowości odbioru, wskazuje na granice hipertekstu oraz omawia sposoby w jaki jest on postrzegany. I już ten…