Tag Maciej Słomczyński

NaSłuch #3 – Polskie kryminały

francois schnell / Podcasts anywhere anytime (CC BY 2.0)

//Muzyka: Grzegorz Pikuliński. //Bibliografia: S. Barańczak, Polska powieść milicyjna. Dominacja funkcji perswazyjnej a problemy gatunkowe [w:] W kręgu literatury polski ludowej, pod red. Mariana Stępnia, Kraków 1975, K. Irzykowski, Uświadomienie powieści kryminalnej [w:] Tegoż, Pisma rozproszone 1932-1935, oprac. Janina Bahr, Kraków 1999. T. Bielak,…