Tag nasa

Literat przegląda Internet #32

Koniec tygodnia! Trochę się rzeczy nazbierało, kilka spraw udało mi się skończyć. Jedna jest rozwojowa, nie wiadomo, jaki będzie miała finał, ale dopóki trwa gra, tak długo nie należy tracić nadziei! Podstawowym plusem jest to, że w końcu można pójść…