Otoczeni maszynami

Otoczeni maszynami

Ostatnie przeczytałem ciekawy artykuł na temat Internetu Rzeczy. Aleksandra Sowa prezentuje na łamach „Wszystko, co najważniejsze” prezentuje, odmienne od dominującego, spojrzenie na kwestię podłączania wszystkiego do Sieci. Przyjemnie przeczytać tekst traktujący ten temat mniej optymistycznie. Dla mnie lektura „Ludzkości 3.0…” była inspirująca. Zacząłem sobie wyobrażać ten świat bez ludzi. Czym wtedy będziemy? Jeżeli maszyny same…