Przeklęte „nie wiem”

Problemów związanych z byciem doktorantem jest wiele, ale najgorszym z nich jest ciągłe zadawanie pytań. Objawia się to tym, że czasem pragnę się czegoś dowiedzieć od drugiego człowieka, a zapytywany milczy. Patrz i milczy – rzecz niebywała. Co dzieje się w głowie mojego towarzysza? Rodzą się jakieś myśli? To dlaczego się nie werbalizują? Umierają, zanikają,…