Tag prawo do naprawy

Literat przegląda Internet 142

Uderzyło mnie jedno stwierdzenie Tomasza. Powiedział, że polska popkultura jest intymna. Ciekawe, ciekawe. Kilka lat zajmowałem się kulturą popularną, w opracowaniach pojawiały się najróżniejsze określenia, ale nikt nie pisał, że można ją traktować jako intymną.