Tag rebelya.pl

Powieść wielowarstwowa

Nie to/nie tamto przypomina o rozsmakowywaniu się w kolejnych akapitach. Świat przedstawiony nie jest od razu dany, ale konstytuowany jest stopniowo. Czytelnikowi może wydawać się, że poznaje bohaterów w kolejności przypadkowej, ale ten układ ma swoje uzasadnienie w konstrukcji książki.…