Tag wywrota.pl

Krakowska konfrontacja

Miasta, miasteczka i wsie – to przestrzenne fascynacje Łukasza Orbitowskiego. Umieszcza w nich postacie, które bardzo często są ściśle związane z określonymi miejscami i te relacje nie zawsze są łatwe. W przypadku  na pierwszy plan wychodzi Giełdziarz i jego giełda.…