Niedowiarek #1 – Trudna kwestia kryzysu

//Muzyka: Night City Blues – Ars Sonor (CC BY-SA 4.0)